Kościół Najświętszej Maryi in Campo Santo

kosciol-26Niedaleko bazyliki świętego Piotra, święta Helena cesarzowa przywiózłszy bardzo dużo ziemi z Kalwaryi, złożyła takową na cmentarzu, jaki tu istniał za czasu Konstantego. Święty Leon III papież w roku 795 zbudował tutaj kościółek pod wezwaniem s. Salvatora in Ossibus oraz zbudował hospicjum dla pielgrzymów. Karol Wielki wzbogacił kościół zapisem, którego celem było odprawianie mszy świętych za dusze tych, co spoczywają na tym cmentarzu, zwanym po włosku Campo Santo.

antresole stalowe

Kościółek obecny był zbudowany w XV wieku i odtąd nosi nazwę S. Maria della Pieta in Cimpo Santo. W wielkim ołtarzu jest Zdjęcie z Krzyża, robił Polidor da Caranaggio. Obraz świętego Erazma malował Jacek Gemignani; Trzech króli malował Scarsellino da Ferrara, świętego Karola Borom i ucieczkę do Egiptu malował Henryk Fiammingo a świętego Jana Nepomucena malował Ignacy Sztem.

antresole stalowe